Virkad racingfilt
Ulrika 100% soft superwash ull
Garnåtgång: 15 n svart, (01) 2 n ljusgrå (03), 12 vit (04)
Virknål: Svarta Fåret 3,5
Storlek: Ca 135 x 155 cm
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
st = stolpe
öka = virka två m i samma m.
( ) = antal maskor på varvet
Virkfasthet:1 ruta = 22 cm OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en
finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
KOPIERING FÖRBJUDEN!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Det här mönstret
finns gratis på
wwww.blogspot.svartafaretab.se
Info
*Om ett varv börjar med en st, ersätts den med 3 lm. Slut varvet med en sm.
*Forma ”Hjulrutan” efter varv 8 genom att fukta den och spänn upp med nålar på tex en strukbräda och låt den torka.
Virka 21 svarta rutor och 13 rutor i natur:
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm.
V1: Virka runt ringen: * 3 st +3 lm. Upprepa från * ytterligare 3 ggr.
V 2-9: 1 st i varje st, 2 st + 3 lm + 2 st runt lm-bågarna. (Varje varv ökas med tot 16 st).
Virka 8 rutor med hjul:
Börja varv 1-4 med en lm
Grått garn
V1: 5 fm runt en magisk ring
V2: fm, öka i varje m (10)
V3: fm, öka i varannan m (15)
V4: fm, öka i var 3:e m (20)
V5: * 1 sm, 6 lm, hoppa över 3 lm och virka fm i de resterande lm. Virka 1 sm i samma fm som första sm, 1 sm. Upprepa från * ytterligare 9 ggr. Tot
10 ”pinnar”. Klipp av garnet.
V6: Börja högst upp på ”pinnen” i lmb av 3 lm fråb föregående varv.1 sm + 7 lm. 1 dst i lmb. 4 lm. * 1 dst + 3 lm + 1 dst i nästa ”pinne” och om lmb,
4 lm. Upprepa från * varvet ut. Slut med en sm.
V7: 1 lm, * 5 fm runt de 3 lm, 3 fm runt de 4 lm. Upprepa från * varvet ut. Slut med en sm.
V8: 1 lm, fm hela varvet, slut med en sm.
Byt till svarta garn.
V9: 1 st i varje m. Öka i var 8:e m. Slut med en sm.
V10: 1 hst i varje m, öka i var 9:e m. Slut med en sm.
Byt till vitt garn
V11 (Virka i bakre mb): 1 lm, * 5 fm, 5 hst, 2 st, 2 st i samma , 2 st, 5 hst, 5 fm. Upprepa från * yterligare 3 ggr.
V12: 1 lm, * 5 fm, 5 hst, 3 st, 1 st+3lm+1st mellan st 3 och 4 på föregående varv, 3 st, 5 hst, 5 fm. Upprepa från * ytterligare 3 ggr.
V13: 1 st i varje m. Gör en ökning någonstans på varje sida ( tot 4 ökningar). Runt lm-bågen i hörnen virkas: 3 st + 3 lm + 3st.
Montering:
Sy ihop rutorna i bakre maskbågen i ordningen som visas på skissen.
Virka ett varv i vitt garn och sedan ett varv i svart garn runt hela filten. 1 st i varje m och 3 st + 3 lm +3 st i hörnen.
Klipp av och fäst alla trådar.