Läser in...

Babyfilt, kudde och grytlapp i pippimönster

Version: 1
Artikelnummer: 391821

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-18201. BABYFILT, KUDDE OCH GRYTLAPP I PIPPIMÖNSTER

Stickad babyfilt
TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl

Storlek: ca 60 x 80 cm
Garnåtgång: 8 n.fg 1 (fg 5 natur)
3 n.fg 2 (fg 45 röd)
3 n.fg 3 (fg 70 blå)
Stickor: Svarta Fåret 6 mm.

Virkad prydnadsgrytlapp
Storlek: 20 x 20 cm
Garnåtgång: 3 n.fg 1 (fg 5 natur)
1 n.fg 2 (fg 45 röd)
1 n.fg 3 (fg 70 blå)
Virknål: Svarta Fåret 4½ mm.

Stickad kudde
Bredd: ca 39 cm
Omkrets: ca 47 cm
Garnåtgång: 3 n.fg 1 (fg 5 natur)
1 n.fg 2 (fg 45 röd)
1 n.fg 3 (fg 70 blå)
Stickor: Svarta Fåret 3½ mm.
Tillbehör: Innerkudde, 40 cm bred, 47 cm i omkrets.

Garn Tilda
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm