Läser in...

Babykappa och basker

Version: 1
Artikelnummer: 391437

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-1437. Babykappa och basker
TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl

Kappa:
Storlek: 3 (6) 9 (12) 18 mån
Plaggets mått,
Bröstvidd: 52 (54) 58 (60) 62 cm
Hel längd: 25 (28) 30 (32) 34 cm
Ärmlängd: 14 (16) 18 (21) 24 cm
Garnåtgång: 3 (3) 4 (4) 5 n.fg 561 (ljuslila)
Basker:
Huv.omkr: 38-41 (44-47) 51 cm (pers mått)
Garnåtgång: 1 (1) 1 n.fg 561 (ljuslila)
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Rundstickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm, 40 cm (basker)
Tillbehör: 7 knappar (kappa)

Garn Tilda
Plaggtyp Koftor, Mössor, Hattar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm