Läser in...

Babyklänning och mössa

Version: 1
Artikelnummer: 392189

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2189. Babyklänning och mössa
LISA, 100 % kammad bomull

Storlek: 3 (6) 9 (12) 24 månader
Plaggets mått,
Bröstvidd: 42 (46) 50 (56) 60 cm
Hel längd: 25 (30) 34 (39) 44 cm (exl virkad kant)
Garnåtgång,
klänning och mössa: 2 (2) 2 (2) 3 n.fg 1 (vit 04)
1 (1) 1 (1) 1 n.fg 2 (grön 83)
1 (1) 1 (1) 1 n.fg 3 (lila 61)
Garnalternativ: Baby Merino, Soft Lama Fine.
Observera att garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.
Rundstickor: Svarta Fåret 3 mm, 40 och 60 cm
Virknål: Svarta Fåret 3 mm

Garn Lisa
Plaggtyp Klänningar, Mössor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm