Läser in...

Babytröja och mössa

Version: 1
Artikelnummer: 392707

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Babytröja och mössa
LISA, 100% bomull
901-2707
TRÖJA
Storlek: 3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Plaggets mått
Bröstvidd: 48 (51) 53 (57) 62 (65) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) 3 (4) n.fg 1 (vit 04)
1 (1) 1 (2) 2 (3) n.fg 2 (mörkgrå 08)
MÖSSA
Storlek: 3-6 (9-12) mån 2 (4) år
Garnåtgång: 1 (1) 1 (2) n.fg 1
1 (1) 1 (1) n.fg 2
Stickor: Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Strumpstickor: Svarta Fåret 2½ och 3 mm till mössa
Tillbehör: 3 knappar (tröja)

Masktäthet: 27 m och 38 v mönster på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.

Garn Lisa
Plaggtyp Tröjor, Mössor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm