Läser in...

Babytröja och mössa

Version: 1
Artikelnummer: 392726

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Babytröja och mössa
BABY TENCEL, 100% lyocell
901-2726
Storlek: 3 (6) 9 mån 1 (2) 4 år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 48 (51) 53 (57) 62 (65) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Huv.omkr: 37 (41) 44 (47) 49/50 (51/52) cm personligt mått 
Garnåtgång,
Tröja: 2 (3) 3 (4) 4 (5) n.fg 1 (vit 04)
1 (2) 2 (2) 3 (3) n.fg 2 (blå 69)
Mössa: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n.fg 1 (blå 69)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 2 (vit 04)
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Blue Ocean Cotton
Stickor: 2,5 och 3 mm
Strumpstickor: 2,5 och 3 mm till mössa
Tillbehör: Tröja - 3 knappar

Masktäthet: 27 m och 38 v mönster på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.

Garn Baby Tencel
Plaggtyp Tröjor, Mössor
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm