Läser in...

Babytröja, shorts och mössa

Version: 1
Artikelnummer: 392031

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2031. Tröja, shorts och mössa
TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl

Storlek, tröja: 3 (6) 9 (12)mån 2 (4) år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 48 (52) 55 (57) 62 (67) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Garnåtgång: 1 (2) 2 (2) 3 (3) n.fg 1 (vit 04)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 2 (ljusgrå 12)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 3 (blå 65)
1 (1) 1 (1) 1 (2) n.fg 4 (grön 83)
Storlek, shorts: 3-6 mån (9-12 mån) 2-4 år
Garnåtgång: 3 (3) 4 n.fg 3 (blå 65)
Storlek, mössa: 3 mån (6-9 mån) 12 mån – 2 år (4) år
Garnåtgång: 1 nystan av vardera fg 1, 2, 3 och 4 i alla storlekar.
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm.

Garn Tilda
Plaggtyp Tröjor, Shorts, Mössor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm