Läser in...

Bärmössor

Välj din storlek Storleksguide

Bärmössor

Version: 1
Artikelnummer: 390073

Mönsterinformation

Bärmössor i TILDA 50% Bomull & 50% Acryl.

Modell 1 = Jordgubbsmössa, blå Sverigemössa och gul Sverigemössa . Modell 2 = Blåbärsmössa

Huv.omkr: 45-47 (48-50) 51-53 (54-56) cm
Garnåtgång: Jordgubbsmössa: Sverigemössa:
Modell 1: 1 (1) 1 (2) n.fg 1 (fg 45 röd) n.fg 1 (70 blå el. 33 gul)
1 (1) 1 (1) n.fg 2 (fg 86 grön) n.fg 2 och fg 3 (33 gul el. 70 blå)
1 (1) 1 (1) n.fg 3 (fg 33 gul)
Modell 2: 1 (1) 1 (2) n.fg 1 (fg 70 blå)
1 (1) 1 (1) n.fg 2 (fg 86 grön) i TILDA
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm.
Strumpstickor: Svarta Fåret 3 mm.

Garn Tilda
Plaggtyp Mössor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm