Läser in...

Barnjumper med hålmönster

Version: 1
Artikelnummer: 392725

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION


Storlek: 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 64 (68) 74 (80) 86 cm
Hel längd: 25 (27) 30 (33) 36 cm (upp till ärmhålet)
Ärm längd: 4 (4) 5 (5) 6 cm
Garnåtgång: 3 (4) 5 (5) 6 n.fg 41
Garnalternativ: Tilda, Moshi. Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.
Stickor: 3,5 m
Rundsticka: 3 mm 40 cm

Plaggtyp Tröjor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm