Läser in...

Barnkofta med hålmönster

Version: 1
Artikelnummer: 390391

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-391. Barnkofta med hålmönster
TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl

Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 år
Bröstvidd:(pers) 56 (58) 60 (64) 68 cm
Bröstvidd:(pl) 64 (66) 72 (76) 80 cm
Hel längd: 30 (34) 38 (42) 46 cm
Ärmlängd: 23 (27) 31 (35) 38 cm
Garnåtgång: 3 (4) 5 (5) 6 n.fg 4 (vit)
i TILDA
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm.
Tillbehör: 5 (5) 6 (6) 6 st knappar.

Garn Tilda
Plaggtyp Koftor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm