Läser in...

Barntröja

Version: 1
Artikelnummer: 392285

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2285. Tröja
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka

Storlek : 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 66 (70) 76 (82) 88 (94) cm
Hel längd: 36 (40) 44 (48) 52 (58) cm
Ärmlängd: 25 (29) 33 (36) 40 (44) cm
Garnåtgång: 4 (5) 5 (6) 6 (7) n.fg 88
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm

Garn Giva
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm