Läser in...

Barntröja med flätor

Version: 1
Artikelnummer: 392402

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2402 Tröja med flätor

FREJA, 100% Akryl

Storlek: 4 (6) 8 (10) 12 år

Plaggets mått,

Bröstvidd: 69 (75) 80 (85) 93 cm

Hel längd: 43 (46) 50 (54) 57 cm

Garnåtgång: 4 (4) 5 (5) 6 n.fg 1 (ceris 44)

1 (1) 1 (1) 1 n.fg 2 (ljusgrå 03)

Stickor: Svarta Fåret 4½ mm (+ 1 flätsticka)

Rundsticka: Svarta Fåret 4 och 4½ mm, 40 cm

Garn Freja
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm