Läser in...

Barntröja med V-format mönster

Version: 1
Artikelnummer: 392610

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Barntröja med V-format mönster
FREJA, 100% akryl
901-2610

Storlek 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 72 (77) 81 (86) 90 cm
Hel längd: 40 (44) 48 (52) 56 cm
Garnåtgång 5 (6) 6 (7) 8 n.fg 1 (senap 234)
1 (1) 1 (1) 1 n.fg 2 (vinröd 47)
1 (1) 1 (1) 1 n.fg 3 (ljusgrå 03)
1 (1) 1 (1) 1 n.fg 4 (marinblå 67)
Garnalternativ: Freja Multi, Freja Denim, Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro, Blue Ocean Alpacka
Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.
Stickor: Svarta Fåret 3½ mm och 4 mm
Masktäthet: 18 m och 46 v patentstickning på stickor 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.

Garn Freja
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm