Läser in...

Barntröja och slipover

Version: 1
Artikelnummer: 391864

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-1864. Barntröja och slipover
FREJA, 100% akryl

Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mått,
Tröja:
Bröstvidd: 65 (70) 74 (80) 85 (91) cm
Hel längd: 36 (40) 44 (48) 52 (56) cm
Slipover:
Bröstvidd: 63 (67) 72 (78) 82 (88) cm
Hel längd: 34 (38) 42 (46) 50 (54) cm
Garnåtgång,
Tröja: 4 (5) 6 (6) 7 (8) n.fg 280 (ljus turkos)
Slipover: 2 (3) 3 (4) 5 (6) n.fg 293 (grön)
Garnalternativ: ULRIKA. Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.
Stickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm

Garn Freja
Plaggtyp Tröjor, Slipover
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm