Läser in...

Barntröjor

Version: 1
Artikelnummer: 392114

Mönsterinformation

GARN: Ulrika 100% Ull
STORLEK: 4 (6) 8 (10) 12 år
PLAGGETS MÅTT
BRÖSTVIDD: 70 (76) 82 (88) 94 cm
HEL LÄNGD
TRÖJA HALSKANT: 38 (42) 48 (54) 60 cm
TRÖJA HUVA: 48 (52) 58 (64) 70 cm
GARNÅTGÅNG
TRÖJA HALSKANT: 7 (8) 9 (10) 11 n.fg 73 (blå)
TRÖJA HUVA: 10 (11) 12 (13) 14 n.fg 44 (mörkrosa)
STICKOR: Svarta Fåret 4 och 4½ mm
RUNDSTICKA: Svarta Fåret 4 mm, 60 eller 80 cm (huvtröja)
TILLBEHÖR: 3 knappar

Garn Ulrika
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm