Läser in...

Dockkläder

Version: 1
Artikelnummer: 391661

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-1661. Dockkläder
Sjömansklänning
FREJA, 100% Akryl

Storlek docka: 43/45 cm
Plaggets mått,
Bröstvidd: 34 cm
Hel längd: 24 cm
Ärmlängd: 3 cm
Garnåtgång: 2 n.fg 268 (blå) = fg 1
1 n.fg 04 (vit) = fg 2
Strumptickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm
Rundstickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm, 40 cm
Virknål: Svarta Fåret 3 mm
Tillbehör: 1 knapp

Garn Freja
Plaggtyp Dockkläder
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm