Läser in...

Fotbollströja till barn

Version: 1
Artikelnummer: 390679

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-679. Tröja med fotboll
FREJA, 100% Akryl

Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Bröstvidd: (pl) 60 (66) 72 (78) 84 (90) cm
Hel längd: 34 (38) 42 (46) 52 (58) cm
Ärmlängd: 25 (28) 33 (37) 40 (44) cm
Garnåtgång: 3 (4) 4 (5) 5 (6) n.fg 1 (blå 73)
1 (1) 1 (2) 2 (2) n.fg 2 (vit 04)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 3 (svart 01)
i FREJA
Stickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm
Rundsticka: Svarta Fåret 3½ mm, 60 cm
Tillbehör: 2 knappar

Garn Freja
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm