Läser in...

Fuskpolo, tumvantar och mössa

Version: 1
Artikelnummer: 392661

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Fuskpolo, tumvantar och mössa
STRONG, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
901-2661

FUSKPOLO
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång: 3 (3) 4 (4) 4 nystan
Stickor: Svarta Fåret 4 och 4½ mm
Rundsticka: Svarta Fåret 4 mm, 40 cm

VANTAR
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) 3 nystan
Strumpstickor: Svarta Fåret 4 och 4½ mm
Stickfasthet: 20 m slätstickning på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera stickfastheten noga. Stickar du för fast, byt
till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.

MÖSSA
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång: 1 (1) 1 (2) 2 nystan
Rundsticka: Svarta Fåret 3½ och 4 mm, 40 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 4 mm

Garn Strong
Plaggtyp Mössor, Fuskpolo, Vantar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm