Läser in...

Helsinki - cowl i dubbel mosstickning

Sjalkrage i två färger som stickas nerifrån och upp. En storlek, börjar och avslutas med resår, i mitten dubbel mosstickning.

Välj din storlek Storleksguide

Helsinki - cowl i dubbel mosstickning

Sjalkrage i två färger som stickas nerifrån och upp. En storlek, börjar och avslutas med resår, i mitten dubbel mosstickning.

Foto: Daniel Bernstål
Version: 2
Artikelnummer: 392997

Mönsterinformation

GARN Aurora (70 % akryl, 15 % ull, 15 % mohair. Ca 100 g = 260 m
MASKTÄTHET Ca 21 m x 26 v dubbel mosstickning på st 3,5 mm = 10 x 10 cm
KRAGENS OMKRETS Ca 110 cm
KRAGENS HÖJD Ca 20 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 40 g (fg 31610, ädel blågrön)
Fg 2: Ca 60 g (fg 31606, guldig ockra)
RUNDSTICKA 3,5 mm, 60 cm
TILLBEHÖR 1 markör, stoppnål

Matchande mössa: 392996

Garn Aurora

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

Vi hittade andra produkter som du kanske gillar!