Läser in...

Resårstickade tights till baby

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Daniel Bernstål
Version: 1
Artikelnummer: 392766

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Blue Ocean Alpaca (30 % återvunnen alpacka, 70 % återvunnen PET. Nystan ca 50 g = 125 m.
GARNALTERNATIV Freja, Ulrika, Soft Lama
MASKTÄTHET Ca 23½ m och 29 v mönster på stickor 4 mm = 10 x 10 cm.
STORLEKAR -CL 44-46 (50-56) 62-68 (74-80)
STORLEKAR - ÅLDER Prematur (0-2) 2-6 (6-12) mån
GARNÅTGÅNG Ca 75 (100) 100 (125) g (fg 447031)
RUNDSTICKA 3,5 och 4 mm, 60 cm
TILLBEHÖR Eventuellt resårband till linningen
Matchande kofta och pannband: 392763

Plaggtyp Byxor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm