Läser in...

Copacabana - virkad korg

Virkad korg i härliga färger som sprider glädje, lagom att förvara pågående virkprojekt i. Korgen är främst virkad med fasta maskor. Dekorationen är däremot virkad med olika maskor som stolpar, dubbelstolpar, fasta maskor och luftmaskor. En blandning som gör virkningen rolig. Korgens kreativa uttryck vill locka till inspiration och glädje även till kommande virkprojekt. 

Copacabana - virkad korg

Virkad korg i härliga färger som sprider glädje, lagom att förvara pågående virkprojekt i. Korgen är främst virkad med fasta maskor. Dekorationen är däremot virkad med olika maskor som stolpar, dubbelstolpar, fasta maskor och luftmaskor. En blandning som gör virkningen rolig. Korgens kreativa uttryck vill locka till inspiration och glädje även till kommande virkprojekt. 

Designer: Maria Yvell

Artikelnummer: 392777

Mönsterinformation

GARN Ribbon (100 % återvunnen bomull, ca 250 g = ca 130 m) 
MASKTÄTHET ca 11 fm x 12 v = 10 x 10 cm 
GARNÅTGÅNG 
Fg 1: ca 200 g (429084, Golf green) 
Fg 2: ca 250 g (429083, Sharp lime) 
Fg 3: ca 125 g (429040, Pink cosmos) 
Fg 4: ca 90 g (429079, Aqua splash) 
Fg 5: ca 50 g (429061, Violet tulle) 
VIRKNÅL 7 mm

Garn Ribbon
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Super Bulky

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm