Läser in...

Fuskolle, vantar och sockor

Version: 1
Artikelnummer: 392424

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2424 Fuskolle, tumvantar och sockor
MOSHI, 80% Ull, 20% Alpacka
2424
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång,
Fuskolle: 1 (2) 2 (2) 3 nystan
Vantar: 1 (1) 1 (2) 2 nystan
Sockor: 1 (1) 2 (2) 3 nystan
Stickor: Svarta Fåret 3½ mm
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm

Garn Giva
Plaggtyp Fuskpolo, Vantar, Sockor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm