Läser in...

Babytröja, mössa och filt

Version: 1
Artikelnummer: 392514

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2514 Babytröja, mössa och filt
SOFT LAMA FINE, 100% baby lama
SOFT LAMA, 100% baby lama

Storlek, tröja: 3 (6) 9 (12) mån 2 (4) år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 50 (54) 58 (62) 66 (72) cm
Hel längd: 28 (30) 32 (34) 38 (42) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 25 (29) cm
Garnåtgång: 2 (3) 3 (3) 4 (5) n.fg 940 (ljusrosa) i SOFT LAMA FINE
Storlek, mössa: 3-6 (9-12) mån 2-4 år
Garnåtgång: 1 (2) 2 n.fg 940 i SOFT LAMA FINE
Storlek, filt: ca 60 x 70 cm
Garnåtgång: 6 n.fg 40 (ljusrosa) i SOFT LAMA
Stickor: Svarta Fåret 2½ och 3 mm (tröja)
Strumpstickor: Svarta Fåret 2½ och 3 mm (mössa)
Stickor: Svarta Fåret 4½ mm (filt)
Tillbehör: 3 knappar

Garn Soft Lama, Soft Lama Fine
Plaggtyp Tröjor, Mössor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm