Läser in...

Mönsterstickad barntröja

Version: 1
Artikelnummer: 392159

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2159. Barntröja
SOFT LAMA, 100% Baby Lama

Storlek: 2-3 (4-5) 6 (8-10) år
Bröstmått: 68 (71) 75 (82) cm
Hel längd: 37 (42) 45 (49) cm
Ärmlängd: 27 (29) 31 (33) cm
Garnmängd: 4 (6) 7 (7) n.fg. 72 ljusblå (bottenfärg)
1 (1) 1 (1) n.fg. 05 offwhite (mönsterfärg 1)
1 (1) 1 (1) n.fg. 67 mörk blå (mönsterfärg 2)
1 (1) 1 (1) n.fg. 25 brun (mönsterfärg 3)
Stickor: Svarta Fåret strumpstickor och rundsticka nr 3,5.

Garn Soft Lama
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm