Läser in...

Välkommen till del 3!

V8: 2 lm, hst varvet ut. Sm i 2:a lm på de 2 lm i början på varvet (28)V9: 2 lm, hst varvet ut men öka 3 ggr jämnt fördelat på varvet. Sm i 2:a lm på de 2 lm i början på varvet ( tex, (8, öka, 8, öka, 8 öka, 1 ) (31)V10-12: 2 lm, hst varvet ut. Sm i 2:a lm på de 2 lm i början på varve (31)V13: 2 lm, hst endast i bakre/inre (den mb som är närmast benet). Sm i 2:a lm på de 2 lm i början på varvet (31)


 Ja, just nu ser de kanske inte allt för roliga ut! Lite oformliga och oproportionella.
TUR att det är en del kvar, vad som helst kan hända!!!!  ;-) ;-)