Läser in...

Rutstickad babyfilt

Välj din storlek Storleksguide

Rutstickad babyfilt

Version: 1
Artikelnummer: 392222

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2222. Rutstickad babyfilt
LISA MULTI, 100% kammad bomull
STINA, 100% kammad bomull

Storlek: ca 54 x 60 (60 x 74) cm
Garnåtgång: 3 (3) n.fg 504 (rosamelerad) eller fg 505 (blåmelerad) i LISA MULTI
4 (6) n.fg 241 (ljusrosa) eller fg 265 (ljusblå) i STINA
Stickor: 5½ mm

Garn Lisa, Stina
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm