Läser in...

Sjal till dam

Version: 1
Artikelnummer: 392716

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Sjal
LISA, 100% kammad bomull
901-2716
Storlek: ca 125 x 260 cm
Garnåtgång: 1 nystan vardera fg 08, 24, 67, 69, 32, 430, 438, 440, 450, 451, 481, 486.
2 nystan fg 460.
Rundsticka: 3 mm, 100 cm

Masktäthet: 28 m och 40 v slätstickning på stickor 3 = 10 cm. 1 mönsterrapport mäter ca 11 x 7½ cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Randning: 460 (dimlila), 08 (mörkgrå), 69 (jeansblå), 67 (mörkblå), 32 (gul), 430 (senap), 438 (rost), 481 (ljus smaragdgrön), 486 (grön), 440 (ljus puderrosa), 450 (mörk pudrrosa), 451 (rostrosa), 24 (beige).
Fortsätt därefter randningen spegelvänt. Klipp av tråden efter varje färgbyte och knyt en ordentlig knut med nästa färg. Klipp av trådarna ca 1 cm.
Kantmaska (kantm): Den yttersta m i var sida stickas rät alla v och ingår ej i diagrammen.
Sjalen stickas i två likadana halvor i randning enl ovan. Diagrammen visar endast varv från rätsidan, m och omslag på avigsidan stickas avigt (utom de tjocka linjerna). Diagrammet upprepas efter markören mitt på sjalen. Vid varje tjock linje i diagrammet byts till nästa färg. Varven från avigs innan färgbyte stickas räta så att varje färgrand slutar med en rätt v fr avigs.

Garn Lisa
Plaggtyp Sjalar
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm