Läser in...

Slipover till barn

Designer: Ingalill Johansson
Foto: Daniel Bernstål
Version: 1
Artikelnummer: 392773

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Soft Lama, 100% baby lama. Nystan ca 50 = 100 m.
GARNALTERNATIV Freja, Ulrika, Blue Ocean Alpaca
STORLEKAR-CL 110-116 (122-128) 134-140 cl
MASKTÄTHET Ca 20 m mönster med stickor 4 = 10 cm.
PLAGGETS ÖVERVIDD 66 (72) 80 cm
PLAGGETS LÄNGD 42 (45) 48 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 (200) 250 g färg 391022 (beige)
STICKOR 3,5 och 4 mm
Matchande slipover till vuxen: 392743

Garn Soft Lama
Plaggtyp Slipover
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm