Läser in...

Sockor med reflex

Version: 1
Artikelnummer: 392453

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-2453 Sockor
REFLEXGARN, 52% Ull, 33% Akryl, 15% Polyester
Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång: 1 (2) 2 (2) 3 n.fg 1 (ljusgrå 03)
1 (2) 2 (2) 3 n.fg 2 (ljusrosa 41)
Strumpstickor: Svarta Fåret 5½ och 6 mm

Garn Svarta Fårets Reflexgarn
Plaggtyp Sockor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm