Läser in...

Spetsstickad babytröja, mössa och filt

Version: 1
Artikelnummer: 391372

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

901-1372. Spetsstickad babytröja, mössa och filt
TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl

TRÖJA
Storlek: 3 (6) 9 (12) mån
Plaggets mått,
Bröstvidd: 52 (54) 58 (62) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) cm
Garnåtgång: 3 (4) 5 (6) n.fg 04 (vit)
MÖSSA
Huv.omkr: 38 (41) 44 (47) cm (pers mått)
Garnåtgång: 1 (1) 1 (2) n.fg 04 (vit)
FILT
Storlek: ca 60 x 75 cm
Garnåtgång: 6 n.fg 04 (vit)
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Tillbehör: 8 knappar till tröjan

Garn Tilda
Plaggtyp Tröjor, Mössor
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm