Läser in...

Välkommen till del 5!
Idag blir det en typ av mormorsränder och mossvirkning :-)


Babyfilt 
Första st på ett varv ersätts av 3 lm.


v 56 (fg1): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x43, vänd
v 57 (fg1): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x42 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 58 (fg3): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x43, vänd
v 59 (fg3): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x42 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 60 (fg1): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x43, vänd
v 61(fg1): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x42 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 62 (fg3): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x43, vänd
v 63-64 (fg6): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x65, vänd
v 65-66 (fg5): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x65, vänd
v 67-68 (fg7): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x65, vänd
v 69-70 (fg1): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x65, vänd

 Handduk
Första st på ett varv ersätts av 3 lm.

v 56 (fg1): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x21, vänd
v 57 (fg1): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x20 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 58 (fg3): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x21, vänd
v 59 (fg3): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x20 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 60 (fg1): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x21, vänd
v 61(fg1): 4 lm, 1 fm mellan st 3&4 på föregående varv, (3 lm, hoppa över 3 st, virka 1 fm emellan st-grupperna)x20 (Sista fm hamnar mellan näst sista o sista st på föregående varv), vänd
v 62 (fg3): 1 st i fm, (3 st runt varje lm-båge)x21, vänd
v 63-64 (fg6): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x32, vänd
v 65-66 (fg5): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x32, vänd
v 67-68 (fg7): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x32, vänd
v 69-70 (fg1): 1 lm (1 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa)x32, vänd