Läser in...

Originalvarianten:
Nu skall vi sticka ärmarna! :-)
Hela ärmarna stickas med fg 1 förutom de 12 första varven efter resåret som stickas enligt färgerna på v 12-23 på diagrammet.

Ärmar: Lägg upp  50 m med fg 1, st 2½ och sticka 8 v resårst: X 1 rm, 1 am X. Byt sedan  till st 3, sticka slätst och minska 4 m jämnt fördelat över 1:a v, genom till sticka 2 m tills, 4 ggr. Det finns nu  46 m på stickan. Efter 8 v, öka 1 m i var sida av arb. Öka 1 m i var sida av arb, vart 8:e v, ytterl  6 ggr. Det finns nu 60 m på stickan. Sticka till ärmen mäter  19 cm. Maska av för ärmhålet i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills varje v, 6 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills vartannat v, 3 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills varje v, 4 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gång 5 m. Maska av de rest 12 m. Sticka en ärm till.

Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar
Sy underärms sömmarna.
 

 

MÖNSTERDIAGRAM till originalvariant
Sticka mönster efter kantm. Sticka slätstickning, förutom på gråmarkerade varv. De stickas med am från räts eller med rm från avigs.

 Nybörjarvarianten:
Lägg upp 84 m med fg 1 på stickor 3 och sticka slätstickning tills arb mäter ca 33 cm.

Plocka ev ut en eller ett par rapporter ur diagrammet som du känner att du vill öva på.

Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar
Sy underärms sömmarna.

Nästa del publiceras  måndag 7 mars
(Tidigare delar på Mysteriestickningen kommer ligga kvar på bloggen, så du kan sticka i din egna takt!) För att se tidigare delar klicka på etiketten Mysteriestickning till höger i menyn.