Läser in...

Virkade babyskor i fyra storlekar

Posted: 23 February, 2022
Category:

Här kommer beskrivning till ett par virkade värmande babyskor.
De går ganska snabbt att virka då de är så små, det går inte åt så mycket garn och så blir de otroligt söta! Kan de bli bättre?

 


Garn: 1 nyst fg 03 ljusgrå, 1 nyst fg 46 mörkröd Ulrika  (garnalternativ: Freja)
Virknål: 5

Förkortningar:
sm - smygmaska
m -maska
lm - luftmaska
fm - fastmaska
hst - halvstolpe
st - stolpe
v - varv(et)
r - rad
För beskrivning av de olika maskorna så klicka på etiketten virkkurser i menyn till höger.

Storlek: 1-4 månader 4-7 mån, 7-10 mån, 10-12 mån)
Sulans längd: 7,5 cm (8,5 cm, 10 cm, 11 cm)

Förtydligande till "sula":
När det står "sm i första m" på V 1-3 så är "första m" en luftmaska.

Sula (gör 2):
Med grå: 10 lm (12, 14, 16) Sulan virkas runt dessa lm med början i tredje lm från nålen.
Vl: 2 st i tredje lm från nålen, st i nästa 6 (8, 10, 12), 6 st i sista m. (på andra sidan av lm) st i nästa
6 (8, 10, 12), 3 st i sista m, sm i första m (24, 28, 32, 36)
V2: 2 lm, 1 st i samma m, st i nästa 9 m (11, 13, 1S), (2 st i nästa m)*3ggr, st i nästa 9 m (11, 13, 15), 2 st i sista 2 m, sm i första m (30, 34, 38, 42)
V3: 2 lm, 2 hst i nästa 2 m, 2 hst,6 fm (8, 10, 12), 2 hst i nästa m, 1 hst, 2 hst i nästa m, 2 hst, 2 hst i nästa m, 1 hst, 2 hst i nästa m, 6 fm (8, 10, 12), 2 hst, (2 hst i nästa m)*2ggr, 1 hst, sm i första m (38,42,46,50)
V4: fm i varje m (endast i bakre maskbågen) (38, 42, 46, 50)
V5: fm i varje m (38, 42, 46, 50)
Avsluta och fäst alla trådar

Med röd: virka ett varv med sm i varv 4, en sm i varje m (38, 42, 46, 50)

Tå, grått garn:
Markera de mittersta 12 m (14, 16, 18) på tån med garn. Med tån pekande mot dig, fäst garnet med en sm i den högra maskan som är markerad. Virka efter den storlek du valt:

0-3 mån:
Rl : 1 lm, (2 hst tills)*6 ggr, vänd arbetet
R2: 2 lm, 6 hst tills, dra åt och fäst med en sm.
Fäst garnet

3-6 mån:
Rl: 1 lm, 3 hst tills, (2 hst tills)*4 ggr, 3 hst tills, vänd arbetet
R2: 2 lm, 6 hst tills, dra åt och fäst med en sm
Fäst garnet

6-9 mån:
Rl - 1 lm, 3 hst tills, (2 hst tills)*S ggr, 3 hst tills, vänd arbetet
R2 - 2 lm, 7 hst tills, dra åt och fäst med en sm
Fäst garnet

9-12 mån:
Rl: 1 lm, (3 hst tills)*2ggr, (2 hst tills)*3 ggr, (3 hst tills)*2 ggr, vänd arbetet
R2: 2 lm, 7 hst tills, dra åt och fäst med en sm
Fäst garnet

Tunga, grått garn:
Rl : Längs med R2 på tån: virka 9 fm (10, 11, 11) jämnt fördelat, 1 lm, vänd arbetet
R2: fm till mittersta 2 m, 2 fm t ills, fm till slutet, 1 lm, vänd arbetet (8, 9, 10, 1 O)
R3: fm i varje. 1 lm, vänd arbetet (8, 9, 10, 10)
R4: fm till mittersta 2 m, 2 fm tills, fm till slutet, 1 lm, vänd (7,8,9,9)
R5: fm i varje m, 1 lm, vänd arbetet (7, 8, 9, 9)
R6: fm till mittersta 2 m, 2 fm tills, fm till slutet, 1 lm, vänd (6,7, 8, 8)
R7: fm i varje fm, 1 lm, vänd arbetet (6, 7, 8, 8)
R8: fm till mittersta 2 m, 2 fm tills, fm till slutet, 1 lm, vänd (5,6, 7, 7)
R9: fm i varje m, 1 lm, vänd arbetet (5, 6, 7, 7)
Upprepa R9: 2 (2, 3, 3) ggr till (5,6, 7, 7)
Avsluta och fäst garnet

Sidor, rött garn:
Med skons tå pekande mot dig fäst garnet i första maskan efter tån på vänster sida med en sm.
Rl: fm i varje m till du kommer till tåns andra sida, 1 lm, vänd arbetet(26,28,30,32)
R2: 2 fm tills, fm till sista 2 m, 2 fm tills, 1 lm, vänd arbetet (24,26, 28, 30)
R3: fm till mittersta två m, 2 fm tills, fm t ill slutet, 1 lm, vänd arbetet(23, 25,27,29)
R4: 2 fm tills, fm till sista 2 m, 2 fm tills, 1 lm, vänd arbetet (21,23, 2S, 27)
R5: fm till mittersta två m, 2 fm tills, fm till slutet, 1 lm, vänd arbetet (20, 22, 24, 26)
R6: 2 fm tills, fm t ill sista 2 m, 2 fm tills, 1 lm, vänd arbetet (18,20, 22, 24)
R7: fm i varje m, 1 lm, vänd arbetet (18, 20, 22, 24)
R8: 2 fm tills, fm till sista 2 m, 2 fm tills, 1 lm, vänd arbetet (16, 18, 20, 22)
R9: fm i varje m, 1 lm, vänd arbetet ( 16, 18, 20, 22)
Upprepa R9: 1 (1, 2, 2) ggr till (16, 18, 20, 22)
Avsluta och fäst garnet

Hjärta, rött garn:
Virka 2 lm
V1: 2 fm i 2:a lm från nålen (2)
V2: 1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm (3)
V3:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (4)
V4:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (5)
V5:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (6)
V6:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (7) 
V7:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (8)
V8:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (9) 
V9:  1 lm, 2 fm i första m, sedan 1 fm i varje m (10)
V10:  2 lm, 1st, 1 dst, 1 st, 2 lm + 1 sm, 1 sm + 2 lm, 1 st, 1 dst, 1 st, 2 lm+ 1 sm.