Läser in...


Garnåtgång:  3 n Tilda
Virknål:     Svarta Fåret 3
Storlek: 1 år
sm = smygmaska
fm = fast maska
st = stolpe
lm= luftmaska

Virkfasthet:7 st-grupper = 10 cm OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Första st på ett varv ersätts med 3 lm.

Knapphål: På V2, V8, V14 och V20 ersätts den mittersta st av de tre sista st med en lm

Virka 127 lm
Börja i 4:e lm (de 3 första lm = 1 st)
V1: 3st, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 38 ggr,  3 st i samma m, 3 st ( 40 st-grupper och 3 st längst ut på båda sidorna)
V2: 3 st * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 38 ggr. 3 st tills, 3 st
V3-20: Upprepa v 1-2.

Höger fram:
V21:  3st, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 9 ggr ( 10 st-grupper och 3 st längst ut på båda höger sida), vänd
V22:* 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 8 ggr. 3 st tills, 3 st 
V23: 3 st, hoppa över 1 st+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 8 ggr
V24:* 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 7 ggr. 3 st tills, 3 st 
V25: 3 st, hoppa över 1 st+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 7 ggr
V26: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 6 ggr. 3 st tills, 3 st
V27: 3 st, hoppa över 1 st+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 6 ggr
V28: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 5 ggr. 3 st tills, 3 st
V29:  3 st, hoppa över 1 st+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 5 ggr
V30: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 4 ggr. 3 st tills, 3 st
V31: 3st, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 5 ggr

Vänster fram: Hoppa över 20 st-grupper och virka vänster sida, men omvänt.
V 21 ser alltså ut såhär: * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 8 ggr,  3 st i samma m ,3 st
(Alt börja från kanten och virka in på samma sätt som höger fram)

Bak:
På de 20 st-grupperna mellan sidoframstyckerna virkas såhär:
V21: * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 18 ggr, 3 st i samma m, 3 st
V22:* 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterlogare 18 ggr. 3 st tills
V23-30: Upprepa v 21-22
V 31: * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 5 ggr,  hoppa över 2 lm, 2 st + 2 lm+sm  i samma m, 20 lm över de kommande 6 st-grupperna oc lmbågarna. I / e st gr: 1 sm,+3 lm’+ st, *hoppa över 2 lm, 3 st i samma. Upprepa från * ytterligare 5 ggr.

Ärmar: Virka 55 lm. Börja virka i 4:e lm
V1:  * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 16 ggr,  3 st i samma m, ( 18 st-grupper)
V2: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterligare 16 ggr. 3 st tills
V3-4: Upprepa v 1-2
V5: 3 st i samma m, hoppa över 2 lm.+st-grupp+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 13 ggr,  hoppa över st-grupp+2 lm, 3 st i samma m,  ( 16 st-grupper)
V6:  * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterligare 14 ggr. 3 st tills
V7:  * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 14 ggr,  3 st i samma m,
V8: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterligare 14 ggr. 3 st tills
V9-10: Upprepa V7-8
V11:  3 st i samma m, hoppa över 2 lm.+st-grupp+2 lm, * 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 11 ggr,  hoppa över st-grupp+2 lm, 3 st i samma m,  ( 14 st-grupper)
V12:  * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterligare 12 ggr. 3 st tills
V13:* 3 st i samma m, hoppa över 2 lm. Upprepa från * ytterligare 12 ggr,  3 st i samma m,
V14: * 3 st tills, 2 lm. Upprepa från * ytterligare 12 ggr. 3 st tills
V15-22: Upprepa V13-14