Läser in...Garn: Tilda 
Virknål: 3 (virkfasthet 22 st = 10 cm)

Mönstret är uppdelat i två delar, en möss-del och en skärm-del. DEn sistnämnda hittar du längre ned på sidan.

MÖSSA
0-3 månader:
Virka 10 st runt en magisk ring.
1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var fjärde maska (50)
5e varvet: Öka i var femte maska (60)
6e varvet: Öka i var sjätte maska (70)
Varv 7-14: Virka en st i varje m hela varvet (70)
Varv 15: hst.

3-6 månader:
Virka 10 st runt en magisk ring.
1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var fjärde maska (50)
5e varvet: Öka i var femte maska (60)
6e varvet: Öka i var sjätte maska (70)
7e varvet: Öka i var sjunde maska (80)
Varv 8-18: Virka en st i varje m hela varvet (80)
Varv 19: hst

6-18 månader:
Virka 10 st runt en magisk ring.
1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var fjärde maska (50)
5e varvet: Öka i var femte maska (60)
6e varvet: Öka i var sjätte maska (70)
7e varvet: Öka i var sjunde maska (80)
8e varvet: Öka i var åttonde maska (90)
Varv 9-19: Virka en st i varje m hela varvet (90)
Varv 20: hst

1,5-3 år:
Virka 10 st runt en magisk ring.
1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var fjärde maska (50)
5e varvet: Öka i var femte maska (60)
6e varvet: Öka i var sjätte maska (70)
7e varvet: Öka i var sjunde maska (80)
8e varvet: Öka i var åttonde maska (90)
9e varvet: Öka i var nionde maska (100)
Varv 10-21: Virka en st i varje m hela varvet (100)
Varv 21: hst

vuxen:
Virka 10 st runt en magisk ring.
1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var fjärde maska (50)
5e varvet: Öka i var femte maska (60)
6e varvet: Öka i var sjätte maska (70)
7e varvet: Öka i var sjunde maska (80)
8e varvet: Öka i var åttonde maska (90)
9e varvet: Öka i var nionde maska (100)
10e varvet: Öka i var tionde maska(110)
11e varvet: Öka i var elfte maska (120)
Varrv 12-24: Virka en st i varje m hela varvet (120)
Varv: 25: hst

SKÄRM
0-3 månader
V1: 2 sm, 3 fm,  18 hst, 3 fm,  2 sm.
V2.: Hoppas över en m, 2 sm, 3 fm, 16 hst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
V3:  Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 10 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
V4:  Hoppa över fösta sm,  3 sm, 4 fm, 8 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)

3-6 månader
V1: 2 sm, 3 fm, 20 hst, 3 fm,  2 sm.
V2.: Hoppas över en m, 2 sm, 3 fm, 18 hst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
V3:  Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 12 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
V4:  Hoppa över fösta sm,  3 sm, 4 fm, 10 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)

6-18 månader
V1: 2 sm, 3 fm, 25 hst, 3 fm,  2 sm.
V2.: Hoppas över en m, 2 sm, 3 fm, 23 hst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
V3:  Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 17 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
V4:  Hoppa över fösta sm,  3 sm, 4 fm, 15 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)

1,5- 3 år:
V1: 2 sm, 3 fm, 30 hst, 3 fm,  2 sm.
V2.: Hoppas över en m, 2 sm, 3 fm, 28 hst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
V3:  Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 22 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
V4:  Hoppa över fösta sm,  3 sm, 4 fm, 20 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)

Vuxen:
V1: 2 sm, 3 fm, 35 hst, 3 fm,  2 sm.
V2.: Hoppas över en m, 2 sm, 3 fm, 33 hst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
V3:  Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 27 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
V4:  Hoppa över fösta sm,  3 sm, 4 fm, 25 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)

(Mössan på lilla bilden är dekorerad med smygmaskor!)