Läser in...

Virkad ruta Garn: Tilda Virknål: 3 Storlek: Ca 10,5 x 10,5 cm

st = stolpe
dst = dubbelstolpe
sm = smygmaska
lm = luftmaska
mb = maskbåge

Vill du ha virkförklaringar till de olika virkmaskorna, så klicka på etiketten virkkurser till höger så finns bildförklaringar.

Första st på varje varv ersätts med 3 lm. Slut varvet med en sm i 3:e lm.  
Virka 7 lm och slut till en ring med en sm.  
V1: Virka (1 st + 1 lm) x 12 runt ringen.  
V2: ( 2 st + 1 lm, runt lm på fg varv) x 12  
V3: ( 1 popcorn + 4 lm runt lm på fg varv) x 12  
V4: (4 st + 1 lm runt lm-kedjan på föregående varv) x 12  
V5:((3 dst +3 lm + 3 dst + 1 lm) runt lm på föregående varv, (3 st + 1 lm) runt de två nästkommande lm på föregående varv. )x 4

Popcorn
Virka 4 st runt lm på föregående varv. Tag ur nålen ur öglan på sista (4:e) st, stick nålen genom den första st och tillbaka i öglan på 4:e st, och drag igenom öglan.

 Klipp av och fäst alla trådar.