Läser in...

 

 


Virknål: 3
Garn: Tilda

Ersätt första h-stolpen i varje varv med 2 lm, och slut varvet med en sm.
Öka = 2 hst i samma maska

Virka 10 hst runt en magisk ring, (eller virka 5 lm, slut till en ring med en sm och virka 10 hst runt ringen.

1a varvet: Öka i varje maska (20)
2a varvet: Öka i varannan maska (30)
3e varvet: Öka i var tredje maska (40)
4e varvet: Öka i var tionde maska (44)
5e varvet: Öka i var elfte maska (48)
6e-10e varvet: 1 hst i varje st (48)