Läser in...

Här kommer en beskrivning på virkade solhattar så att ni kan vara ute i solen och njuta ordentligt utan att få solsting ;-)

Viktigt är att kontrollera virkfastheten ordentligt innan du börjar virka: 12,5 hst = 5 cm!!
Mönstret är gjort till garnet Tilda och virknål 2,5. Om du vet med dig att du virkar hårt kanske du behöver gå upp till virknål 3.

lm = luftmaska
hst = halvstolpe
fm = fast maska
sm = smygmaska
( ) = antalet maskor på varvet

Virka 5 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
V1: Virka 8 hst runt ringen. (Markera varvets början med en tråd eller dylikt)
V2: Öka 8 m genom att virka 2 hst i varje m. (16)
V3: Öka 8 m genom att virka 2 hst i varannan m. (24)
V4: Öka 8 m genom att virka 2 hst i var 3:e m. (32)
V5: Öka 8 m genom att virka 2 hst i var 4:e m. (40)
V6: Öka 8 m genom att virka 2 hst i var 5:e m. (48)
V7: Öka 8 m genom att virka 2 hst i  vr 6:e m. (56)

*Fortsätt att öka å samma sätt - det blir en m mer mellan ökningarna för varje varv - tills det är 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 m mellan ökningarna = 96 (104) 112 (120) 128 (136) 144 hst.
*Virka 1 varv - på detta varv ökas 4 (4) 4 (2) 4 (2) 4 m jämnt fördelat (d.v.s i varannan resp var 4:e av föregående varvs ökn) = 100 (108) 116 (122) 132 (138) 148 hst.
*Virka rakt tills mössan mäter ca 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm.
*Öka 1 m i var 8:e m. (Går ej jämnt ut så varvet kommer att avslutas med ett par fasta m)
*Virka 1 v utan ökn.
*Öka på nästa varv 1 m i var 9:e m.
*Virka (5) 5 (5) 1 (1) 1 (1)  v utan ökn. (De 3 minsta storlekarna är nu klara)
*Öka 1 m i var 10:e m.
*Virka 5 (1) 1 (1) v utan ökningar. (4:e storleken klar).
*Öka 1 m i var 11:e m.
*Virka (3) 5 (5) v utan ökningar. (De 3 största storlekarna är nu klara)

Avsluta alla stl med en fm följt av en sm. Tag av garnet och fäst.